Π. Υ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Δευτέρα, 5 Μαΐου 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Οι οικονομολόγοι μας έχοντας σπουδάσει οι περισσότεροι στο εξωτερικό, εφαρμόζουν συστήματα ξένων κρατών, τα οποία ποτέ δεν μελέτησαν, αν μπορούν να εφαρμοσθούν στην Ελλάδα. Διότι δεν είναι ποτέ δυνατόν τα συστήματα αγροτικής καλλιέργειας, που εφαρμόζονται στην Αμερική ή στην Γαλλία, να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα. Κάθε χώρα έχει εδαφικές και κλιματικές ιδιομορφίες, που είναι απαραίτητο εφαρμόζοντας το Α ή Β πρόγραμμα να τις γνωρίζεις, όπως επίσης πρέπει να γνωρίζεις και την ιδιομορφία του καλλιεργητή.

Βλέπουμε λοιπόν, πως κρατικός προγραμματισμός δεν υπάρχει! Αντίθετα υπάρχει ασυδοσία του κεφαλαίου και των κεφαλαιοκρατών. Οι οποίοι μη ελεγχόμενοι από το κράτος πλουτίζουν εις βάρος των παραγωγικών τάξεων. Έχοντες δε τα κεφάλαιά τους εκτός Ελλάδος, στις διάφορες ξένες τράπεζες να συσωρεύονται, δεν δημιουργούν νέες επιχειρήσεις ή άλλου είδους παραγωγικές μονάδες, που θα συνέβαλαν στην ανάπτυξη της οικονομίας μας και την εξάλειψη της ανεργίας, που μαστίζει την Ελληνική κοινωνία σήμερα.

Οι ξένοι επιχειρηματίες, στήνουν ανεξέλεγκτα και με την διευκόλυνση του Ελληνικού κράτους, παραρτήματα διαφόρων πολυεθνικών εταιρειών, οι οποίες μη βρίσκοντας ανταγωνισμό, κερδοσκοπούν, εις βάρος των Ελληνικών επιχειρήσεων, οδηγώντας τες στην χρεοκοπία ή στον οικονομικό μαρασμό. Τα πειράματα δε που κάνουν οι αλεξιπτωτιστές οικονομολόγοι, για την ανόρθωση της οικονομίας, έχουν την ίδια τύχη με τα πειράματα των πρωτοετών φοιτητών της φυσικοχημείας.

Καμμιά κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμόσει κάποιο πρόγραμμα, για την βελτίωση και την ανύψωση της οικονομίας. Ποτέ δεν ασχολήθηκαν με την βελτίωση της τεχνολογίας, σε όλους τους τομείς παραγωγής, ούτε ποτέ ενθάρρυναν την ιδιωτική πρωτοβουλία, για ότι είχε σχέση με την βελτίωση της οικονομίας ή την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας μας, αντίθετα σαμποτάρησαν και σταμάτησαν παρόμοιες ενέργειες.
Αποτέλεσμα, η σημερινή οικονομική κρίση και η εξάρτηση της χώρας μας από εξωτερικούς παράγοντες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή ανάπτυξη ενός κράτους και την ανεξαρτησία του, είναι η οικονομική του αυτάρκεια και για να έχει ένα κράτος οικονομική αυτάρκεια, πρέπει οι πολιτικές διαδικασίες, να καθορίζουν τις οικονομικές και όχι το αντίθετο, πρέπει επίσης η ηγεσία της χώρας μας να ενεργεί και να σκέφτεται μόνον το συμφέρον της Ελλάδας και των Ελλήνων. Με λίγα λόγια πρέπει να διοικούν τον τόπο ΕΛΛΗΝΕΣ.

Αναδημοσίευση από το ιστολόγιο ΕΛΛΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου